Audienţe

DISPOZIȚIE
privind aprobarea programului de audiențe al instituției

Avand in vedere prevederile art.71 din legea nr.215/2001 , legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de referatul nr.3088 /18.06.2010 intocmit de primarul localitatii,
Primarul comunei Plopu7, judetul Prahova ,

DISPUNE:

ART.1 – Se aproba programul de audiente al institutiei , astfel:

            Audiente -  Primar :         

            Audiente -  Viceprimar:  

            Audiente -  Secretar:      

ART. 2 – Secretarul comunei va difuza prezenta dispozitie catre cei interesati.

Copyright © 2024 Primaria Plopu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.