Anunțuri Achiziții

Achiziţii

Anunțuri Achiziții 2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE 28.02.2024 - PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE ACHIZIȚIE - Servicii de catering pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale cu claseleI-VIII, comuna Plopu, Judeţul Prahova, în cadrul programului national „Masa sănătoasă"

 

ANUNȚ 21.02.2024 - ACHIZIȚIE DIRECTĂ - Servicii de consultanță pentru elaborare cerere de finanșare nerambursabilă și anexele acesteia pentru proiectul ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI POTABILE, ÎN COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA

ANUNȚ 05.02 2024 - ACHIZIȚIE DIRECTĂ - Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice in conformitate cu Hotararea nr.907/2016, in fazele de proiectare S.F. si P.Th.+ D.D.E. și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru lucrăride construcții și montaj stații de încărcare electrice

 

ANUNŢ 23.01.2024 - ACHIZIŢIE DIRECTĂ „SERVICII DE PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ŞI WiFi SPAŢII PUBLICE LA NIVELUL UAT PLOPU"

 

Anunțuri Achiziții 2023

Anunț - Achiziție Directă - ACHIZIȚIONARE AUTOUTILITARĂ BASCULABILĂ ÎN COMUNA PLOPU DIN JUDEȚUL PRAHOVA (11.09.2023)

Solicitare de ofertă - Servicii de Dirigenție Șantier privind execuție de lucrări pentru CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE - ȘCOALĂ, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (28.06.2023)

Solicitare de ofertă - Servicii de Dirigenție Șantier privind execuție de lucrări pentru CONSOLIDARE, MODERNIZARE, REABILITARE, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI DOTARE - ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (28.06.2023)

Solicitare de ofertă - Servicii de Dirigenție Șantier privind execuție de lucrări pentru AMENAJARE RIGOLĂ CAROSABILĂ, ACCES DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ102E ȘI PARCARE AUTOVEHICULE ÎN ZONA PARCULUI DE AGREMENT DIN SATUL PLOPU, COMUNA PLOPU (28.06.2023)

Solicitare de ofertă - Servicii de Dirigenție Șantier privind execuție de lucrări pentru REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ȘI COMUNALE DIN SATELE PLOPU ȘI NISIPOASA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (31.05.2023)

Anunț - Achiziție Directă - ACHIZIȚIE ȘI MONTARE ELEMENTE DECORATIVE DIN BETON PENTRU PARCUL DIN SATUL PLOPU, STR.PRINCIPALĂ NR.186 (28.06.2023)

Anunț - Achiziție Directă - AMENAJARE ALEI PIETONALE PARC DE JOACĂ SAT PLOPU, strada Principală, nr.186, comuna Plopu, județul Prahova (10.07.2023)

Anunț - Achiziție Directă - AMENAJARE RIGOLĂ CAROSABILĂ ACCES DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ 102E ȘI PARCARE PUBLICĂ (06.07.2023)

Cerere de ofertă - Atribuirea prin încredințare directă a contractului privind execuția lucrărilor, conform proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții AMENAJARE RIGOLĂ CAROSABILĂ ACCES DIN DRUMUL JUDEȚEAN DJ102E ȘI PARCARE PUBLICĂ (06.07.2023)

Anunț Consultare Piață - Achiziția Directă a serviciilor de proiectare pentru  ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (10.04.2023)

Anunț Consultare Piață - ACHIZIȚIE ȘI MONTARE ECHIPAMENTE DE JOACĂ (06.04.2023)

Anunț - Achziție Directă - Servicii privind ACTUALIZARE CĂRȚI FUNCIARE DRUMURI INTRAVILAN, COMUNA PLOPU (15.03.2023)

Solicitare de Ofertă - servicii de consultanță și asistență de specialitate, întocmirea documentațiilor necesare în scopul implementării proiectului de eficiență energetică în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ finanțat de către AFM pentru obiectivul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PLOPU ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE - ȘCOALA SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPU (15.03.2023)

Anunț - Achiziție Directă - Servicii de proiectare pentru întocmirea proiectului tehnic PT, DE, DTAC în vedrea obținerii Aurtorizației de construire și achiziția lucrărilor pentru începerea execuției lucrărilor propuse prin proiect, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE - ȘCOALĂ, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPU (27.02.2023)

Anunț - Achiziție Directă - Servicii de proiectare pentru întocmirea proiectului tehnic PT, DE, DTAC în vedrea obținerii Aurtorizației de construire și achiziția lucrărilor pentru începerea execuției lucrărilor propuse prin proiect, pentru obiectivul de investiții CLĂDIRILE PUBLICE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PLOPU, SAT PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (27.02.2023)

Anunț - Achiziție Directă - Servicii de Proiectare pentru obiectivul de investiții CONSOLIDARE, MODERNIZARE, REABILITARE, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI DOTARE - ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (09.01.2023)

 

Anunțuri Achiziții 2022

Achiziții Directe - Anul 2022

Anunț - Achiziție Directă - Lucrări de BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE pentru obiectivul de investiții SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ - proiect pilot, sat Plopu, str.Principală Nr.186, comuna Plopu, județul Prahova

Anunț - Achziție Directă - Actualizarea Studiului de Fezabilitate EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE HÂRSA ȘI GÂLMEIA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (09.12.2022)

Anunț - Achiziție Directă - Servicii privind REVIZIE INSTALAȚIE ELECTRICĂ ȘI LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACESTEIA la Școala Gimnazială Plopu, Grădinița Plopu, Școala și Grădinița din satul Nisipoasa, județul Prahova (07.12.2022)

Adresă solicitare clarificări participanți achizitie directa SALA DE SPORT SCOLARA-DRUM ACCES (12.12.2022)

 

Anunț - Achiziție Directă - SALĂ DE SPORT ȘCOALĂ - proiect pilot, sat Plopu, strada Principală, nr.186, comuna Plopu, Județul Prahova (29.11.2022)

 

Anunț - Publicitate Achiziție Publică - SERVICII DE CONSULTANȚĂ pentru accesarea finanțării PNRR/2022/C1/1, COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, în comuna Plopu, satele Hârsa și Gâlmeia, județul Prahova (04.11.2022)

Anunț - Achiziție Directă - actualizare SF și întocmire documentație tehnică PT-DE pentru obiectivul de investiții REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ȘI COMUNALE DIN SATELE PLOPU ȘI NISIPOASA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (07.10.2022)

Anunț - Solicitare Ofertă de Preț - SERVICII - Întocmirea documentațiilor specifice prevăzute în ghidul de finanțare și completarea cererii de finanțare în platforma electronică, realizarea și transmiterea eventualelor răspunsuri la solicitările de clarificări în procesul de evaluare - Servicii de Consultanță Pistă de Biciclete AFM (11.10.2022)

Anunț - Achiziție Directă - SERVICII - ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PT-DE PENTRU OBIECTIVUL PT PARC AGREMENT ȘI LOC DE JOACĂ, pe terenul de sport, str.Principală, din Comuna Plopu, sat Plopu (07.10.2022)

Anunț - Achiziție Directă - SERVICII - MĂSURĂTORI TOPOGRAFIC ȘI INTABULARE DRUMURI DE EXPOATARE, PE TERITORIUL UAT PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (29.09.2022)

 

Anunț - Achiziție Directă - SERVICII DESZĂPEZIRE (21.09.2022)

 

Anunț - Achziție Directă - ACTUALIZARE SF - CĂMIN CULTURAL PLOPU (19.09.2022)

 

Anunț - Achiziție Directă - „LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI’’, în comuna Plopu, satele Plopu, Nisipoasa și Gâlmeia (14.07.2022)

 

Anunț - Achiziție Directă - SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE A PROIECTULUI ACTUALIZARE ȘI ELABORARE ÎN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA (10.05.2022)

Anunț - Achiziție Directă - SERVICII PENTRU ACCESAREA FINANȚĂRII, ÎNTOCMIREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE, ÎN SATUL HÂRSA, JUDEȚUL PRAHOVA (30.03.2022)

Anunț - Achiziție Directă - Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale, pentru un număr de 1141 imobile de pe teritoriul UAT Plopu, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (28.02.2022)

 

Anunț - Achiziție Directă - ÎNTOCMIRE PLAN PARCELAR cu atribuire de numere cadastrale în T1 și T20 extravilan, în punctul FERMĂ, din satul Hârsa

 

Anunț - Achiziție Directă - MĂSURĂTORI în vederea trasării limitei de proprietate Pădurea Roaba

 

Anunț - Achizitie Directa - INTABULARE DRUMURI JUDEȚENE PE RAZA UAT PLOPU

 

Anunț - Achiziție Directă - servicii privind elaborare SUPORT TOPOGRAFIC pentru investiția Extindere Rețea Distribuție Apă Potabilă în satele Hârsa și Gâlmeia, comuna Plopu, județul Prahova

 

Anunț - Achiziție Directă - servicii de proiectare privind elaborare PUZ Schimbare Destinație din Zona Unități Industriale și Depozite în Zonă Locuințe și Funcțiuni Complementare și Zonă Spații Verzi și Parcelare Teren pentru Locuințe (18.01.2022)

 

Anunț - Achiziție Directă - execuție lucrări pentru obiectivul Lucrări de Pietruire pe străzile: Alunilor - sat Nisipoasa, Islazului - sat Popu si Aleea din curtea Primăriei Plopu, pe o suprafață de 3000 mp (15.12.2021)

Invitație de Participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări privind Realizarea instalațiilor de canalizare la  clădirile publice, respectiv Școala Plopu, Grădinița Plopu, Cămin Cultural plopu, Sediu Primăria Plopu, Școala și grădinița Nisipoasa (26.11.2021)

 

Anunț publicitate privind Realizare suport cartorafic aferent intravilanului comunei Plopu (25.11.2021)

Anunț de consultare a pieței - Determinarea valorii estimate pentru achiziționarea de Lucrări de întreținere și Reparații în Comuna Plopu, Județul Prahova (22.09.2021)

 

 

Anunț achiziție directă - Servicii de realizare a Lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale, pentru un număr de 1862 imobile de pe teritoriul UAT Plopu, în vederea înscrierii  imobilelor în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară prin programul Național de Cadastru și Carte Funciară (27.07.2021)

 

Copyright © 2024 Primaria Plopu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.